Porno, diaľnice a demokracia (Malostranská drbna)

Portál Malostranská drbna zverejnil dňa 5.6..2014 komentár Roberta Chovanculiaka, ktorý bol zverejnený na stránke INESS.

Porno, diaľnice a demokracia (Malostranská drbna)
INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards