Kto nemá na energie, ten by mal dostať dávky (Sme)

Ak chce štát pomôcť ľuďom vykúriť ich príbytky, mal by to robiť skôr cez nižšie daňovo­odvodové zaťaženie či flexibilnejší trh práce, konštatoval pre denník Sme dňa 11.6.2014 Martin Vlachynský z INESS.

Kto nemá na energie, ten by mal dostať dávky (Sme)

Španielska a talianska domácnosť, ktorá preukáže, že nemá dosť peňazí na základné energie, dostáva asi 150­-eurový príspevok na ne od štátu. Podobnou cestou chceme ísť aj my.

BRATISLAVA. Nemáte počas chladných dní dosť peňazí na to, aby ste si vykúrili spálňu? Štát vám na energie prispeje.

Sľubuje to minister práce Ján Richter, ale detaily tejto pomoci nespresnil. Tvrdí, že nápad musí ešte zanalyzovať špeciálna komisia.

Tá by mala napríklad určiť, aký môže mať energeticky chudobná rodina najvyšší príjem, ak by chcela poberať príplatok na energie.

Inšpiráciu hľadá Richter v iných krajinách Únie. Spomenul, že napríklad v Španielsku a Taliansku sa vyplácajú sociálne dávky na energie nízkopríjmovým domácnostiam vždy, keď uplynie vyúčtovacie obdobie.

„Priemer takýchto dávok v Španielsku a Taliansku vychádza zhruba na 150 eur na tamojšiu bežnú nízkopríjmovú domácnosť,“ povedal Richter. Podobný postup predpokladá aj u nás.
Dostanú kredity?

K takémuto záveru dospel po tom, ako sa vláda niekoľko mesiacov nevedela zhodnúť na koncepcii podpory takzvaných energeticky chudobných ľudí. 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý túto koncepciu vypracúval, najprv navrhol, že by sociálne odkázaní ľudia mali mať priamo zľavy na elektrinu či plyn.

Po kritike, že by na ich zľavy v cenách doplácali aj ostatné domácnosti, od tohto návrhu ustúpil.

Šéf regulačného úradu Jozef Holjenčík včera naznačil, že by sociálne dávky na nákup energií mohli fungovať cez špeciálne karty. Na ne by sa sociálne odkázaným predplatili energie.

Karta by komunikovala iba s meracím zariadením konkrétnej domácnosti a tak by sa príspevok podľa neho nezneužíval.
Prať ráno sa môže vyplatiť

Regulátor však aj sám sľubuje ľuďom úspory.

Keďže ľudia, ktorí patria medzi energeticky chudobných, sú často nezamestnaní a môžu si zapnúť práčku aj cez deň, mohli by počas dňa platiť určité hodiny, keď by bola elektrina lacnejšia.

Dnes sú takéto pásma spravidla v noci, keď je dopyt po elektrine menší a je aj lacnejšia.

Celkový počet lacných hodín sa podľa regulátora nezmení, len sa má optimalizovať ich štruktúra. Zvýhodnené časové pásma by platili pre všetkých, nielen pre chudobné domácnosti.

Rozdielne cenové pásma podľa určitej hodiny platia pri elektrine. Regulátor ich avizuje do budúcna aj na plyn.
Najskôr na budúci rok

V skutočnosti však opatrenia na pomoc ľuďom, čo nemajú dosť peňazí na energie, nie sú tak skoro reálne. Richter dúfa, že pracovná komisia uvedie do života niektoré z nich už na budúci rok.

Systém pomoci chudobným s platbami za energie žiada od členských krajín Európska únia. No nehovorí, čo presne majú robiť.

Ak chce štát pomôcť ľuďom vykúriť ich príbytky, mal by to robiť skôr cez nižšie daňovo­odvodové zaťaženie či flexibilnejší trh práce, myslí si analytik INESS Martin Vlachynský.

Daniela Krajanová

Sme, 11.6.2014

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards