Penziu na "ruku" dostane dvadsať percent sporiteľov (Trend)

Zavedenie dedenia nevyčerpaných peňazí z vyplácaného doživotného dôchodku v prípade smrti sporiteľa do siedmich rokov od vyplácania penzie je nešťastné riešenie. Dedí sa len nevyčerpaná suma z druhého piliera. Pri priemernej výške dôchodku z II. piliera na úrovni 25 eur mesačne môže ísť o naozaj veľmi malú sumu, z ktorej ešte ukrojí poplatok životnej poisťovni, uzavrel pre týždenník Trend dňa 5.6.2014 Radovan Ďurana z INESS.

Penziu na

Podľa opozičného poslanca strany Most-Híd Ivana Švejnu schválením zákona o druhom pilieri opozícia dala "bianko zmenku" strane Smer na to, aby čokoľvek, čo sa stane zlé v dôchodkoch, bude ich alibi.

Z takmer 1,5 milióna sporiteľov v druhom pilieri tritisíc dostane v budúcom roku dôchodok zložený z oboch pilierov. Podľa prepočtov ministerstva práce tristo z nich si bude môcť po zakúpení doživotného dôchodku vybrať časť peňazí „na ruku“ nasporených v druhom pilieri. Malo by ísť o 12 percent sporiteľov.

V ďalších rokoch by na programový výber malo mať nárok 20 percent z celkového počtu sporiteľov. Podľa poslanca Martina Chrena (SaS) pozmenená anuitná novela, ktorú parlament schválil, je výrazne lepšia ako tá, ktorá prišla do parlamentu z vlády.

Práve programový výber, teda možnosť čerpať časť nasporených peňazí naraz, bol pre väčšinu sporiteľov dôvodom, že do druhého piliera pred rokmi vstúpili.

Poslanci napokon prehodnotili prísne nastavenie programového výberu, čerpania sumy dôchodku „na ruku“. Pôvodne vláda rátala s tým, že takúto možnosť budú mať len sporitelia s najvyššími príjmami (s dôchodkom z oboch pilierov vo výške 4-násobku životného minima, čo je okolo 8-tisíc eur). Starobných dôchodcov, ktorí majú penzie vo výške najmenej štvornásobku životného minima je približne 1,1 percenta, čo je okolo 9-tisíc penzistov.
Programový výber inak

Vybrať si časť nasporených peňazí si podľa schválenej anuitnej novely budú môcť tí penzisti, ktorí budú mať dôchodok z prvého a druhého piliera vyšší než len dôchodok z prvého piliera. V hotovosti im poisťovňa vyplatí rozdiel. Tak sa k peniazom z druhého piliera dostanú ľudia s penziou niečo nad 530 eur mesačne. Na takúto penziu bude mať nárok ten, kto väčšinu života zarábal viac ako 1,25-násobok priemernej mzdy, čo je teraz 1 030 eur.
Ponuka na dôchodok cez internet

Zákon zavádza centrálny elektronický ponukový systém, ktorý bude prevádzkovať Sociálna poisťovňa. Vyplácanie doživotných dôchodkov prejde pod správu poisťovní. Výber dôchodku, ako i jeho poskytovateľa, bude možný teda len cez internet. Sporiteľ v dôchodkovom veku príde do dôchodkovej správcovskej spoločnosti a požiada o penziu z druhého piliera. Dôchodková spoločnosť túto informáciu potom zadá do ponukového systému. Ten má spravovať Sociálna poisťovňa. Tá potom predloží sporiteľovi jeho nasporenú sumu a na ňu zareagujú poisťovne svojimi ponukami. Penzista si bude môcť vybrať doživotný dôchodok, dočasný dôchodok, programový výber ak splní podmienky, alebo pozostalostný dôchodok.

Väčšina sporiteľov si teda bude musieť od poisťovní kúpiť doživotný dôchodok. Ak bude chcieť mať svoj doživotný dôchodok pravidelne zvyšovaný (poistka proti inflácii), poisťovňa mu vypočíta nižšiu penziu. Percento zvyšovania dôchodkov z druhého piliera určí Národná banka Slovenska na základe strednodobého inflačného cieľa Európskej centrálnej banky. Ak bude mať penzista na účte málo peňazí a od životných poisťovní nedostane žiadnu ponuku na doživotný dôchodok, dostane nasporené peniaze vyplatené naraz.
Oklieštené dedenie

Ďalšou zmenou je dedenie súkromných dôchodkov. Platiť tu bude, že dedičom penzistu, ktorý zomrie napríklad po štyroch rokoch od začiatku vyplácania doživotného dôchodku, poisťovňa vyplatí zvyšné nevyčerpané peniaze. Penzistom, ktorí pristúpia na takéto riešenie sa však vypočíta o 2 percentá nižší dôchodok. Ak sporiteľ umrie pred odchodom do penzie, úspory sa dedia celé.

Zo zákona sa tiež vypustila definícia pojmu „obdobie dôchodkového sporenia.“ Nárok na vyplácania starobného dôchodku z druhého piliera sa už nepodmieňuje desiatimi rokmi sporenia.
Zákon ako bianko zmenka

Podľa opozičného poslanca strany Most-Híd Ivana Švejnu schválením zákona opozícia dala „bianko zmenku strane Smer na to, aby čokoľvek, čo sa stane zlé, bude ich alibi. Podporíte zákon Smeru, ktorý neviete ako bude fungovať v praxi.“ I. Švejnovi sa nepáčilo najmä porovnávanie dôchodku z oboch pilierov s dôchodkom, keď sporiteľ do druhého piliera nevstúpil. Výsledok je taký, že približne 20 % ľudí bude mať nárok na programový výber, avšak až 80 % ľudí bude mať nižší dôchodok z oboch pilierov ako keby poberali penziu len z prvého piliera.

Exminister práce a a poslanec Jozef Mihál (SaS) anuitnú novelu podporil. „Najmä preto, lebo za celú desaťročnú existenciu II. piliera ide prvýkrát o schválenú zásadnú novelu, ktorá bude mať podporu nielen vlády ako navrhovateľa, ale aj pomerne veľkej časti opozície, čo tu ešte nebolo.“

V parlamentnej diskusii viackrát odznelo, že po pozmeňujúcich návrhoch ide o úplne iný návrh ako ho schválila vláda. Analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INESS Radovan Ďurana veľa pozitív v novele nevidí.

„Programový výber, tak ako je nastavený, bude môcť čerpať len okolo 12 percent sporiteľov. Zavedenie dedenia nevyčerpaných peňazí z vyplácaného doživotného dôchodku v prípade smrti sporiteľa do siedmich rokov od vyplácania penzie je nešťastné riešenie. Dedí sa len nevyčerpaná suma z druhého piliera. Pri priemernej výške dôchodku z II. piliera na úrovni 25 eur mesačne môže ísť o naozaj veľmi malú sumu, z ktorej ešte ukrojí poplatok životnej poisťovni.“ R. Ďuranovi sa tiež nepáči, že sa nemení nastavenie prvého piliera, do ktorého teraz prakticky ľudia odvádzajú takmer 25 percent a pritom sa ich penzia naďalej nespravodlivo a neprimerane kráti. Ak začnú čerpať dôchodok od januára, budú poškodení.

Prešiel pozmeňujúci návrh, ktorý predložil J. Mihál s poslancom Jánom Podmanickým za stranu Smer. Z prebytku z výnosov z umiestnenia prostriedkov technických rezerv dostanú najmenej 90 percent poberatelia dôchodkov a maximálne 10 percent bude odplata životnej poisťovni. Pôvodne mali dostať sporitelia len 80 percent.

Zuzana Kollárová

Trend, 5.6.2014

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards