Anuitný pôrod (Sme)

Denník Sme zverejnil dňa 4.6.2014 komentár Radovana Ďuranu z INESS na tému anuitnej novely.

Anuitný pôrod (Sme)

Už viac ako rok trvá príprava novely zákona, ktorý má presne určiť, ako budú môcť sporitelia nakladať so svojimi úsporami. Prví sporitelia by mali mať možnosť čerpať úspory už v januári, veľa času teda neostáva a novela je už v parlamente. Po prvom čítaní sa na vládu, predkladateľa zákona, zniesla vlna kritiky zo strany opozície a tak je dnes v parlamente na stole ďalší pozmeňovací návrh. Ten už má aj podporu časti opozície. Čo prináša sporiteľom?

Pripomeňme si, s čím sporitelia vstupovali do II. piliera. Pôvodný zákon jasne naznačoval, že každý sporiteľ by si mal zo svojich úspor kúpiť anuitu, doživotnú mesačnú platbu, minimálne vo výške 0,6 násobku životného minima. Ak mu tam ostali úspory naviac, mohol si ich tam nechať, či vybrať v splátkach, alebo aj jednorazovo. Neposudzoval sa teda výsledný dôchodkový príjem, zákon predpokladal, že kombinácia anuity a kráteného dôchodku z prvého piliera vyskladá príjem nad životné minimum. V ideálnom prípade by sa po zakúpení anuity k časti úspor  dostala tretina, možno polovica sporiteľov.

Pracovná skupina, v ktorej sedeli poisťovne, DSSky a štát, tieto nastavenia výdatne prekopala. Pôvodne chceli programový výber zrušiť úplne, nakoniec vláda prišla s „veľkorysým“ návrhom, aby si svoje (hoci aj celé) úspory mohli vybrať len tí, ktorí majú dôchodkový príjem vyšší ako 800 eur. Pár percent sporiteľov. Pričom ministerstvo im chcelo umožniť výber len v nízkych mesačných splátkach.

Hromadná pripomienka verejnosti aj s našim zastúpením priniesla zmeny návrhu, ktorý išiel nakoniec do vlády. Programový výber mohol byť jednorazový pre bohatých dôchodcov, a všetci sporitelia dostali možnosť vyberať si zhodnotenie svojich úspor bez nutnosti kupovania anuity, tzv. perpetuitu. Anuita znamená koniec možnosti dedenia, perpetuita nie, čo iste mnohých poteší.

Po prvom čítaní v parlamente zasadli poslanci s ministerstvom opäť k stolu. Výsledkom je návrh mierne rozširujúci skupinu sporiteľov, ktorým ostane k dispozícii časť úspor aj po zakúpení anuity.  V podstate každý sporiteľ si bude musieť kúpiť tak vysokú anuitu, aby dosiahol výslednú sumu dôchodkov z oboch pilierov vo výške dôchodku, ktorý by dostal, ak by do II. piliera nikdy nevstúpil. Ani v tomto prípade sa však ministerstvo nevzdalo možnosti rozhodnúť o tom, kto je dostatočne bohatý a kto nie. Len ten, kto priemerne celý život zarábal viac ako 1,25 násobok priemernej mzdy, dnes takmer 1100 eur, si bude musieť zostatok úspor vybrať. V návrhu sa opäť zabudlo na to, že ak možnosť programového výberu ostane dôchodcom s nadpriemernými príjmami, už im nie je potrebné diktovať, ako si vyberať zvyšok úspor. Zase sa objavila nutnosť postupného výberu, aj keď s malou cenou útechy, možnosťou výberu 25 % v úvode. Celkom nezmyselne si budú musieť všetci sporitelia za poplatok kúpiť možnosť dedenia, ktorá však bude platná len prvých 7 rokov a to len na najviac polovicu úspor.

V porovnaní s pôvodným nastavením bude parlament rozhodovať o zložitejšom systéme, ktorý odoprie 80-90 % sporiteľom možnosť rozhodovať o použití svojich úspor. Im ostane len voľba ponechať úspory na účte, alebo ich celé predať poisťovni výmenou za doživotnú mesačnú platbu.

Prístup k úsporám bola pre sporiteľov zásadná výhoda II. piliera oproti prvému pilieru. Ak by chcel dôchodca splatiť zvyšok hypotéky, alebo si priplatiť za operáciu, mohol použiť úspory v II. pilieri, ale vláda chce sporiteľom túto možnosť odoprieť. Ponechá ju zhruba tretine Bratislavčanov a možno 10% zamestnancov v iných regiónoch, kde sú vysoké mzdy zriedkavé. Mimo hlavné mesto sa k programovému výberu dostane len pár percent žien. Pár percent sporiteľov nový návrh poteší. Väčšine sporiteľov však vláda s podporou časti opozičných poslancov možnosť slobodne nakladať s vlastnými úsporami odopiera.

Radovan Ďurana

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards