Kedy dôjde trpezlivosť (Trend)

Týždenník Trend spomína vo svojom článku z 28.5.2014 analýzu IKT sektora, ktorú vypracoval INESS.

Kedy dôjde trpezlivosť (Trend)

Medzi živnostníkmi nie je podiel tých, ktorí sa živia prácou v tejto oblasti, oveľa vyšší. O čosi početnejšie je zastúpenie IKT firiem - tie majú na všetkých podnikoch na Slovensku takmer päťpercentný podiel. Ale ani to nie je číslo, z ktorého by sa dalo usudzovať, že odvetvie info-komunikácií by malo tvoriť hospodársky pilier.

Výsledky štúdie, ktorú pre IT Asociáciu Slovenska vypracoval Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS), však ukazujú viaceré zaujímavosti a trendy, ktoré potvrdzujú, že IKT sektor má v slovenskej ekonomike významný a dokonca stále rastúci význam.
 

Celý článok dostupný na webe Trendu

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards