Z mladých farmárov sa môžu stať biele kone (Hospodárske noviny)

Martin Vlachynský z INESS v rozhovore pre Hospodárske noviny dňa 2.6.2014

Z mladých farmárov sa môžu stať biele kone (Hospodárske noviny)

Viacerí politici, ale aj občania už ohlásili, že dajú tento zákon na Ústavný súd. Má podľa vás protiústavné prvky?

Pri hromadnej pripomienke už vlani sme argumentovali aj rozporom s ústavným článkom 20 o nútenom obmedzení vlastníckeho práva, ale definitívny verdikt nechám na profesionálov. Fungujeme však v trhovej ekonomike a pre ňu je nevyhnutné dodržiavať vlastnícke práva. Tie tento zákon obmedzuje. Nie je to precedens, ale každým takýmto zákonom občania strácajú kus slobody. Je jedno, či zákon spĺňa podmienky ústavy, alebo nie.

V zákone sú "úzke" miesta, ktoré môžu v praxi robiť problém. Napríklad prevod pozemku bude možný len na osoby pracujúce v poľnohospodárstve aspoň tri roky. Tam však môže pracovať aj technik či šofér.

Niektoré ustanovenia nechávajú miesto na hľadanie dier. Napríklad to, že pôdu môže nadobudnúť fyzická osoba "v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo v inom pracovnoprávnom vzťahu u osoby, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie". Takže ak som na družstve opravoval traktory, som oprávnený?

Podobne sa poukazuje aj na "mladých poľnohospodárov".

Áno. Podľa zákona "mladý poľnohospodár nemôže poľnohospodársky pozemok prenajať, predať, ani darovať tri roky od nadobudnutia vlastníctva". Ale čo ak to urobí, kto to skontroluje? Čo ak to bude potrebovať, napríklad aby ne-zbankrotoval a banka mu nezhabala strechu nad hlavou? Otvára sa aj možnosť používať mladých ako "biele kone". Alebo - úvery na nákup pôdy, pravidlá sa týkajú aj prevodu podľa záložného práva. Aký to bude mať dosah na úvery? Zložitá regulácia vytvára priestor na obchádzanie. Zo zákona sa vypustili klauzuly súvisiace s cenou. Môže hroziť, že by predajca požadoval vysokú cenu, ktorú mu okresný úrad zablokuje?

Priamo ovplyvniť - to nie. Ale je tu niečo iné. Pre predávajúceho bude problém určiť trhovú cenu.

Prečo?

Ak predávate byt, idete do realitky, ktorá vám pomôže s ocenením a následne "licituje" cenu. Pri pôde je niekoľko kategórií potenciálnych kupcov, ktoré sú však dosť úzke. Ak cenu odhadnete prinízko, nezistíte to, lebo sa dostavia len jeden - dvaja kupci z dediny. Ak privysoko a nechytí sa nik, budete musieť pri znižovaní ceny celý administratívny proces opakovať.

Tu sa však ráta s tým, že vznikne databáza cien pôdy.

Ministerstvo ju chce postupne vybudovať, ale potrvá to roky. Navyše vzhľadom na spomínané problémy môžu byť ceny v niektorých oblastiach pokrivené.

Nemajú podľa vás úradníci okresných úradov priveľké právomoci pri vstupe do prevodov?

Už som spomínal, že si počkám, ako sa bude v praxi overovať, či vykonávate poľnohospodársku výrobu - veď čo ak ju mám zapísanú, ale už desať rokov moja firma frézuje železo? -a taktiež, či ste pracovali u poľnohospodára, v ktorej obci máte prevádzku, ktorá obec je vlastne susedná obec a podobne. Nie sú to neprekonateľné problémy, ale nevyhnutne s tým bude spojený slušný objem byrokracie.

Zákon upravuje aj bezodplatný prevod. Aj tu bude musieť predávajúci urobiť ponuku najprv doma až potom inde?

Áno, postup platí aj pri darovaní, čím je otázka darovania pôdy mimo hry. Okrem príbuzných, kde zákon robí výnimku.

Ešte väčší zádrh môže byť v tom, že prevody pôdy sa tu doteraz zatajovali. Teraz budú musieť ľudia zverejniť aj výšku ceny.

Je fakt, že údaje, koľko a za koľko predal pozemok osamotený dôchodca ukladajúci si úspory do kredenca, budú ľahko dostupné.

Môže tento zákon vyvolať pohyb v cenotvorbe pozemkov?

Nazbierané dáta po čase môžu priniesť svetlo do cien, hoci pri daných reguláciách sotva také ceny nazveme trhové. Ale je tu ešte faktor pozemkových úprav, ktorých (nerealizovanie bude mať vplyv na cenu a obchodovateľnosť s pôdou.
 

Rundesová Táňa

Hospodárske noviny, 2.6.2014

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards