Pre neobsadené priemyselné parky sa majú hľadať investori (Slovenský rozhlas)

V celom balíku rozhodovania je to len veľmi malá kvapka. To, že my postavíme priemyselný park, je len minimálna incentíva pre investora, aby tam prišiel. Zaujímajú ho skôr veci z dlhodobejšieho hľadiska, teda ako dobre sa mu bude v krajine podnikať, konštatoval dňa 24.1.2014 Martin Vlachynský z INESS.

Pre neobsadené priemyselné parky sa majú hľadať investori (Slovenský rozhlas)
INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards