Verejný dlh Slovenska prelomí ďalšiu hranicu, zhodli sa analytici (Aktualne.sk)

Radovan Ďurana z INESS komentoval dňa 24.9.2013 narastajúci dlh a možnosť vyrovnaného rozpočtu.

Verejný dlh Slovenska prelomí ďalšiu hranicu, zhodli sa analytici (Aktualne.sk)

BRATISLAVA - Verejný dlh Slovenska prelomí na budúci rok ďalšiu hranicu tzv. dlhovej brzdy na úrovni 55 percent hrubého domáceho produktu a v roku 2015 bude atakovať už úroveň 57 percent HDP. Vyplýva to z ankety medzi členmi Klubu ekonomických analytikov a vybranými ekonómami, na ktorej sa zúčastnilo 14 respondentov.

Ak sa splnia tieto predpoklady, vláda bude musieť na základe ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti najneskôr v priebehu roka 2015 viazať tri percentá z výdavkov štátneho rozpočtu.

Súčasne bude musieť vláda aj obce a vyššie územné celky najneskôr v roku 2016 zmraziť rast výdavkov. Ak by v roku 2015 došlo k prekročeniu hranice dlhu na úrovni 57 percent, bude musieť kabinet aj samosprávy pripraviť na rok 2017 vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet.

Respondenti v ankete odhadli v priemere 89-percentnú pravdepodobnosť, že Slovensko prerazí v roku 2014 dlhovú úroveň 55 percent HDP a v priemere 48-percentnú pravdepodobnosť, že v roku 2015 prekoná aj úroveň 57 percent HDP.
Na rad prídu neštandardné opatrenia

Preto viacerí ekonómovia očakávajú, že v snahe vyhnúť sa sankciám podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti bude vláda prijímať neštandardné opatrenia, aby kritické hranice dlhu neprelomila.

"Vláda sa bojí vyrovnaného rozpočtu ako čert kríža, čo je prirodzené, a preto použije všetky dostupné nástroje ako vykazovaný dlh udržať pod touto hranicou. Takými nástrojmi sú napríklad superdividendy, či znižovanie hotovostných rezerv," myslí si analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Radovan Ďurana.

Podobný názor má aj Martin Šuster, riaditeľ odboru výskumu v Národnej banke Slovenska. "Bez prijatia účtovných a administratívnych opatrení by som tipoval prekročenie 57-percentnej hranice od roku 2014 s vyššou pravdepodobnosťou, ale som si skoro istý, že vláda niektoré takéto opatrenia prijme. Pod účtovnými a administratívnymi opatreniami myslím kroky znižujúce vykazovaný hrubý dlh, ale neznižujúce deficit ani čistý dlh," vysvetlil Šuster.
Deficit mierne prekročí plány

Analytici taktiež očakávajú, že deficit verejných financií v najbližších rokoch mierne prekročí plán vlády. V priemere odhadli, že deficit v tomto roku dosiahne 3,17 percenta, v budúcom roku 3,01 percenta a v roku 2015 to bude 2,74 percenta HDP.

Medzi dôvodmi prekročenia plánu analytici uviedli neochotu vlády prijímať nepopulárne opatrenia, ale aj hrozbu automatického zníženia sadzby dane z pridanej hodnoty v prípade poklesu deficitu pod tri percentá HDP. Viacerí upozornili aj na riziko, že vláda bude znižovať deficit jednorazovými opatreniami, ktoré nepovedú k ozdravovaniu verejných financií.

Ekonómovia sa zhodli aj v otázke, či majú byť PPP projekty zahrnuté do bilancie verejnej správy a vykazované vo verejnom dlhu. Všetkých 14 respondentov odpovedalo na otázku kladne. Viacerí uviedli, že PPP projekty sa na Slovensku robia za účelom obchádzania rozpočtových pravidiel, nie s cieľom čo najefektívnejšieho využitia zdrojov.

Spomedzi 14 respondentov v ankete si 12 myslia, že ústavný zákon by mal garantovať základné parametre druhého piliera ako napríklad výšku odvodov, a to najmenej na súčasnej úrovni. Zvyšní dvaja považujú za postačujúci obyčajný zákon.

Viacerí upozornili na potrebu pripraviť kvalitné pravidlá na výplatu dôchodkov z druhého piliera.

TASR, Aktualne.sk, 24.9.2013

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards