Slobodné trhy sú nevyhnutné, no nie dostačujúce

Nikto neverí viac v univerzálnosť a trvalosť základných ekonomických pravidiel ako ja.

Ak povedzme Smithove náklady na kosenie jeho vlastného trávnika rastú, pán Smith zníži frekvenciu kosenia trávnika. Ak osobné benefity, ktoré Jones očakáva od získania univerzitného titulu klesnú, Jones sa pravdepodobne bude menej snažiť získať titul.

 

Slobodné trhy sú nevyhnutné, no nie dostačujúce

Tieto ekonomické pravdy platia pre všetkých, vždy a všade. Porozumenie iba týchto právd, myslím si, však vedie ku príšerne pomýleným záverom.

Ekonómia nás učí, že každý jedinec reaguje na podnety a tiež akým spôsobom on alebo ona reaguje na dané podnety.

Ekonómia nám bohužiaľ neodpovedá na to, ktoré zásadné pohnútky, hodnoty a kultúrne normy majú najväčší vplyv na tvorbu osobných preferencií.

Vieme, napríklad, že ak cena hrušiek rastie, spotrebitelia budú kupovať menej hrušiek a skôr budú kupovať jablká. Ale ekonómia nám nemôže vysvetliť, prečo ľudia majú radšej hrušky ako jablká. Taktiež nám ekonómia neponúka presný odhad o koľko menej hrušiek kúpia, alebo o koľko viac jabĺk kúpia, ak cena hrušiek porastie.

Pre pochopenie limitov ekonómie je potrebné sa vyhnúť mylnému predpokladu, že pre ekonomický úspech potrebujeme iba správnosť peňažných ukazovateľov – ceny, mzdy, zisky, výnosnosť. Clá, minimálne mzdy a ostatné štátne intervencie, ktoré skresľujú monetárne podnety v skutočnosti znižujú výkonnosť ekonomiky, oproti situácii bez nich. Ale úspech hoc i tej najslobodnejšej trhovej ekonomiky vyžaduje, aby ľudia rešpektovali práva ostatných na súkromné vlastníctvo , aby ľudia dodržiavali sľuby a aby sa ľudia správali zodpovedne k vlastným rodinám, priateľom a vlastnej budúcnosti.

Spoločnosť, v ktorej dominujú dospelí, ktorí nikdy nepozerajú za horizont dneška, nezbohatne nikdy,  nech má akokoľvek slobodný trh.

Ak kultúra nám vraví „Ži iba pre dnešok!“ , tak iba veľmi málo ľudí sa bude snažiť  obmedziť okamžitý pôžitok, a príliš málo ľudí bude mať sebadisciplínu na obetovanie dnešného istého pôžitku pre vždy neistú vyhliadku jasnejšej budúcnosti.

Trhy, ktoré sú aspoň trochu rozumne slobodné, sú nevyhnutnou podmienkou pre prosperitu. Ale slobodné trhy nie sú dostačujúcou podmienkou. Tento fakt je dôvodom prečo deregulácia samotná, alebo iba slobodný obchod, alebo iba samotné znižovanie daní by nemalo byť považované za zažatie a udržanie rozsiahleho ekonomického rastu.

Voľný trh predpokladá existenciu kultúry, ktorá podporuje ľudí, aby sa starali o svoje rodiny a ich budúcnosť, a odrádza ľudí, aby sa opovrhujúco pozerali na podnikateľov a obchodníkov. Na základe týchto nevyhnutných kultúrnych  podmienok sa skutočne dostaví prosperita  -  ak je trh slobodný.

Bez týchto kultúrnych predpokladov, je bohužiaľ ekonomická situácia beznádejná. Ľudia, ktorých kultúrne normy zamedzujú  dosahovaniu ekonomického rastu vďaka voľnému trhu, budú zamedzovať  ekonomickému rastu aj v rukách štátu – aj keby, zázrakom, mali politici dostatok vedomostí, aby úspešne dosiahli ekonomický „rast“.

DONALD J. BOUDREAUX

George Mason University

Originálny text dostupný tu.

Pre INESS preložil Marek Breza.

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards