INESS in Slovakia dispels myths about taxes (Atlasnetwork.org)

O projekte Rómsky mýtus v rámci štúdie Rómovia a sociálne dávky sa zmieňuje aj americký Atlasnetwork.org.

INESS in Slovakia dispels myths about taxes (Atlasnetwork.org)
INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards