Priemerné mzdy sa zvýšili, reálna hodnota peňazí však rapídne klesá

Rádio Expres odvysielalo dňa 3.3.2023 vyjadrenie analytika Róberta Chovanculiaka k dôvodom inflačnej dane na Slovensku. 

Priemerné mzdy sa zvýšili, reálna hodnota peňazí však rapídne klesá

Róbert Chovanculiak, INESS: 

„Poslucháči si môžu sami spraviť jednoduchý test, a či túto inflačnú daň zaplatili, ak im za posledné dva roky nevzrástla mzda aspoň o 16 percent, takúto daň zaplatili. Túto inflačnú daň si však nevymysleli podnikatelia či obchodníci, ktorí by chceli viac zarábať. Je výsledkom viacerých kríz politiky Európskej centrálnej banky, aj zadlžovania štátov. Je to, ako hovorím, fenomén spôsobený tým, že Európska centrálna banka tlačila príliš veľa peňazí a európski politici sľubovali a zadlžovali nás cez verejné financie. Veľa ľudí už možnože zabudlo na to, že mali sme tu COVID, nemuseli sme až tak chodiť do práce, napriek tomu naše príjmy neklesali, a toto je ako keby daň, ktorú dnes za toto platíme.“

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards