Prečo je singapurské zdravotníctvo unikátne

Portál Humanisti.sk uverejnil komentár INESS o singapurskom zdravotníctve.

Prečo je singapurské zdravotníctvo unikátne

INESS: 

"Singapurský zdravotný systém je podľa hod­no­te­nia Bloombergu z roku 2014 naj­efek­tív­nejším na svete a podľa ana­ly­tickej sku­piny Economist Intelligence Unit do­sa­huje Singapur v oblasti zdra­vot­níctva druhé naj­lepšie výsledky na svete. Singapur má zá­ro­veň 4. naj­vyššiu oča­ká­vanú dĺžku života pri na­ro­dení na svete."

Celý komentár zo dňa 9.8.2023 si môžete prečítať tu. 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards