Pomohla by školám alternatívna cesta? Štát dnes hovorí autonómnym školám nie

Denník Hospodárske noviny uverejnil komentár analytika Róberta Chovanculiaka k alternatívnej reforme školstva, ktorá umožňuje vznik paralelných riešení.

Pomohla by školám alternatívna cesta? Štát dnes hovorí autonómnym školám nie

Róbert Chovanculiak, INESS: 

„Jej cieľom je vytvoriť priestor pre aktívnych a šikovných ľudí, ktorí majú víziu a chuť v školstve niečo reálne zmeniť. Ide o odskúšaný prístup k reforme školstva, ktorý má v zahraničí viacero úspešných modelov s pozitívnymi výsledkami. Konkrétne navrhujeme zavedenie modelu manažovania portfólia škôl. To znamená opustenie rakúsko-uhorského modelu riadenia školstva z 19. storočia, ktoré je charakteristické mikromanažmentom škôl prostredníctvom legislatívy a regulácií. Zaviesť by sme mali prechod k manažmentu z 21. storočia, ktorý je charakteristický vysokou mierou autonómie škôl a zároveň ich zodpovednosťou za dosahovanie základných vzdelávacích výsledkov. V praxi sa tento nový model riadenia škôl najčastejšie realizuje dvoma politikami. Legislatíva v niektorých krajinách umožňuje vznik autonómnych škôl, ktoré budú oslobodené zo systému tradičného školstva. To znamená, že tieto školy majú vysokú mieru voľnosti pri nastavovaní vlastného dizajnu a modelu školy. Sem patrí všetko od zamestnávania a odmeňovania učiteľov cez tvorbu obsahu a formy vzdelávania alebo nastavovanie chodu školy a priebehu vyučovania až po využívanie financií a zdrojov v škole. Nejde však o bezbrehú voľnosť. Zároveň majú autonómne školy zodpovednosť za vopred dohodnuté výsledky. Najčastejšie vo forme dosiahnutia základnej úrovne gramotnosti ich žiakov."

Celý článok zo dňa 28.3.2023 si môžete prečítať tu. 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards