Ostávajú posledné dni na prihlášku základných škôl do Ekonomickej olympiády

Otvárame pilotný ročník Ekonomickej olympiády pre žiakov základných škôl, ktorej cieľom je posilniť ekonomické a finančné vzdelávanie mladých ľudí na Slovensku.

Ostávajú posledné dni na prihlášku základných škôl do Ekonomickej olympiády

Po rokoch ekonomickej nudy prišli počas pandémie prvé náznaky zmien vo svetovej ekonomike. Začalo to rastúcimi cenami rúšok, pokračovalo obrovskými vládnymi investíciami a skončilo zdvihnutím  úrokových sadzieb. Európska centrálna banka k zvýšeniu úrokov pristúpila prvýkrát po 10 rokoch. Karty na medzinárodných trhoch zamiešala aj vojna na Ukrajine, ktorá okrem utrpenia priniesla ľuďom aj chudobu. Celý svet sa zrazu nesústredí len na kultiváciu bohatstva, ale peniaze smerujú späť k zbrojeniu a zabezpečovaniu základných potrieb, akými sú jedlo, tečúca voda či strecha nad hlavou. V tomto prostredí sa mimoriadne darí dezinformáciám. Rozumieť skutočným príčinám inflácie a chudobe tak vyžaduje ekonomické myslenie, ktoré sa v posledných rokoch na školách dostatočne nerozvíjalo.    

Ekonómiu približuje stredoškolákom už 6 rokov Ekonomická olympiáda. Teraz sa rozširuje aj na základné školy, kde chce zapojiť žiakov 8. a 9. ročníka. Školy sa môžu prihlasovať online do pondelka, 13. marca 2023.

Ekonomickú olympiádu na Slovensku organizuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz od roku 2017. Vo verzii pre stredoškolákov sa za posledných 6 rokov zapojilo už viac ako 45 000 súťažiacich z celého Slovenska. Pilotný ročník pre základné školy pozostáva len zo školského online kola, v ktorom odmeníme súťažiacich s najlepšími výsledkami v jednotlivých krajoch.

„Ekonomická olympiáda bola skúsenosťou, ktorá zmenila smerovanie môjho štúdia a štýl môjho myslenia. Bola jednou z mojich najlepších dlhodobých investícií.“ – hovorí Eva Schwarzová, finalistka 2. ročníka Ekonomickej olympiády pre stredoškolákov, dnes študentka na VŠE v Prahe.

Úlohy do súťaže pripravujú odborníci z českého Institutu ekonomického vzdelávání (INEV). Následne prechádzajú jazykovou a odbornou revíziou v INESS. V závere putujú k odborníkom z oblasti didaktiky a ekonómie, ktorí dopĺňajú svoje pripomienky a návrhy na zlepšenie databázy.

„Ekonomická olympiáda pre základné školy má za cieľ priblížiť základy z ekonómie a financií žiakom 8. a 9. ročníka ZŠ. Snažíme sa vytvoriť im dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium ekonomických tém na strednej škole.“ – Monika Budzák, riaditeľka Ekonomickej olympiády na Slovensku.

V pilotnom ročníku Ekonomickej olympiády sa môžu školy a študenti tešiť na atraktívne vecné ceny. Registrácia škôl prebieha do 13. marca 2023, je zdarma a pre školy nezáväzná. Školské online kolá prebehnú od 20. do 31. marca 2023.

Všetky podrobnosti k súťaži ako aj prihlasovací formulár je dostupný na webe: ekonomickaolympiada.sk.

Súťaž podporili Slovenská banková asociácia, Nadácia VÚB, Slovenská asociácia poisťovní a vydavateľstvo učebníc ABCedu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards