Nafúknuté zákony: zdravotníctvo

Za posledné desaťročie sa nejedna vláda zaviazala, že zreformuje byrokraciu tak, aby sa znížil počet regulácií, zlepšilo podnikateľské prostredie či tvorili zákony pre ľudí. Dáta však ukazujú opak.

Nafúknuté zákony: zdravotníctvo

V novej publikácii Analýza objemu zákonov - odhalenie spiaceho potenciálu sme analyzovali dĺžku 10 kľúčových zákonov v podnikateľskom prostredí, školstve a zdravotníctve. V tomto blogu priblížime výsledky za zdravotníctvo.

V prípade zdravotníctva sme analyzovali zákony:

  • Zákon o zdravotných poisťovniach (2004)
  • Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov (2011)
  • Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti. (2005)

V priemere pri nich prišlo od vzniku zákona do roku 2023 k nárastu počtu slov o 17 469 slov. Vety v týchto zákonoch sa predĺžili o 1,64 slova. Nenarástol tak len objem zákonov, ale aj komplexnosť viet v nich.

V prípade zdravotníckych zákonov nastal paradox, ktorý sme pri iných zákonoch neidentifikovali, a to pokles počtu slov v Zákone o rozsahu zdravotnej starostlivosti č. 577/2004 Z. z., ktorý sa z dlhodobého hľadiska udržal. Síce v tomto zákone na úvod 21. storočia nastal rast, no po roku 2012 sa počet slov znížil. Ak sa porovná počet slov v čase vyhlásenia zákona a v roku 2023, došlo k poklesu o 18,7 %. V ostatných zákonoch došlo k významnému rastu počtu slov, ktorý bol v prípade zákona o zdravotných poisťovniach 150,6 %.

Vety v Zákone o rozsahu a podmienkach úhrady liekov sa od svojej účinnosti predĺžili až na 27 slov. Tento zákon má tak najdlhšie vety z analyzovaných zákonov z oblasti zdravotníctva, školstva a podnikateľského prostredia. V prípade Zákona o zdravotných poisťovniach nastal najvyšší rast dĺžky viet od účinnosti zákona po rok 2023, a to o 11,1 %.

Pre účely analýzy a výpočtov bol vytvorený unikátny počítačový kód, ktorý je verejne dostupný pod názvom Measuring Slovak law‘s growing word count na portáli Github. Autorom kódu je spoluautor analýzy Jakub Škoda.

blog N, 18.1.2024

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards