Ohrozený plán obnovy

Televízia JOJ odvysielala dňa 3.3.2023 komentár analytika Martina Vlachynského k efektívnosti čerpania eurofondov z plánu obnovy.