INESS na výbore pre podnikateľské prostredie

Zástupca INESS Martin Vlachynský vystúpil na pozvanie predsedníčky Komisie pre podnikateľské prostredie, podporu MSP a živnostníkov pani Jany Kiššovej na 2. schôdzi komisie. Tá sa uskutočnila dňa 12. marca 2018 v budove Národnej rady Slovenskej republiky v areáli Bratislavského hradu (pri Mikulášskej bráne) v zasadacej miestnosti na II. poschodí.

INESS na výbore pre podnikateľské prostredie

Martin Vlachynský v diskusii spomenul ako zásadný problém to, že verejná správa nevníma podnikateľský sektor ako základný generátor hodnôt. Vláda síce prijíma čiastkové opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia, ale chýbajú dlhodobé koncepčné riešenia. Je potrebné pripraviť trh práce na obdobia, kedy sa bude ekonomike menej dariť. So štátnym tajomníkom Branislavom Ondrušom diskutovali o obsahu pojmu pružnosť zamestnávania. Podľa rebríčka hodnotení krajín Index pružnosti zamestnávania 2018 klesla Slovenská republika v dôsledku novozavedených sviatočných, nedeľných a nočných príplatkov v tomto ukazovateli z 26. na 36. miesto.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards