Ekonomické reči: dôchodky

Deviate Ekonomické reči sme v posledný februárový deň venovali dôchodkom. O tom, či budeme mať na dôchodku plnšie peňaženky hovoril Radovan Ďurana z INESS a Viktor Novysedlák z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

Ekonomické reči: dôchodky

Každý z rečníkov mal pripravený krátky vstup k problematike, kde sa venovali hlavným nedostatkom súčasného dôchodkového systému, načrtli aj demografický problém či problém nespravodlivého krátenia dôchodkov z druhého piliera. Ďurana na úvod poslucháčom vysvetlil, ako sa počíta výška dôchodku a upozornil tiež na skutočné náklady starobných dôchodkov. V médiách sa veľa hovorí o neudržateľnosti dnešného dôchodkového systému, rečník to znázornil na dvoch číslach: kým v roku 2013 pracovalo na jedného dôchodcu 1,75 človeka, v roku 2060 to bude menej ako 1 pracujúci na dôchodcu. Novysedlák načrtol stručný priebeh reforiem dôchodkového systému na Slovensku. Vyjadril sa aj k druhému pilieru, ktorý má podľa RRZ význam najmä z hľadiska diverzifikácie rizika, keď sa úspory z neho zhodnocujú z aktív v zahraničí a pri problémoch domácej ekonomiky teda časť nákladov nezávisí priamo na slovenskom ekonomickom vývoji. 

Po úvodnom vstupe Ekonomické reči pokračovali otázkami z publika, v ktorom sa zišli akademici, politici, zástupcovia neziskového sektora či študenti. Viac ako 50 poslucháčov prišlo diskutovať o tejto mimoriadne dôležitej téme.

Prezentácie rečníkov si môžete pozrieť TU (Radovan Ďurana) a TU (Viktor Novysedlák)

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards