Ekonomická olympiáda pozná tohtoročných finalistov!

V marci 2021 sa uskutočnilo krajské kolo štvrtého ročníka Ekonomickej olympiády, do ktorej sa celkovo zapojilo rekordných 8500 stredoškolákov. Spomedzi 349 účastníkov krajského kola už poznáme päťdesiatku najlepších študentov postupujúcich do celoslovenského finále.

Ekonomická olympiáda pozná tohtoročných finalistov!

Tohtoročná súťaž sa od minulých rokov líšila nielen najvyšším počtom zúčastnených, ale aj svojím rozšíreným online priebehom. V dôsledku súčasnej situácie si 349 študentov, ktorí sa kvalifikovali do krajského kola, otestovalo svoje znalosti prostredníctvom zapojenia sa do videokonferencií a online testovania pod vedením Moniky Budzák, riaditeľky Ekonomickej olympiády a členky INESS.

Krajské testovanie pozostávalo z uzavretých a otvorených otázok, v ktorých si účastníci preverili svoje znalosti v širokom spektre ekonomických tém. V otvorenom zadaní mali analyzovať vplyv zavedenia nových daní na správanie spotrebiteľov a fungovanie štátu či samospráv. 50 najlepších študentov si svoj rozhľad a analytické myslenie porovná aj v celoslovenskom kole, kde budú úlohy zamerané na aktuálne ekonomické problémy.

Ekonomická olympiáda pod záštitou inštitútu INESS v spolupráci s českým Inštitútom ekonomického vzdelávania (INEV) poskytuje mladým budúcim ekonómom možnosť rozvíjať svoju ekonomickú gramotnosť a nabáda ich na logickú aplikáciu riešení rôznych ekonomických otázok, ktoré budú môcť potencionálne využiť v reálnom živote. Takisto Ekonomická olympiáda predstavuje finalistom možnosť prijatia na vysokoškolské štúdium vybraných univerzít bez prijímacích skúšok.

Celoslovenské kolo sa uskutoční v júni 2021 na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V závislosti od vývoja pandemickej situácie sa testovanie uskutoční prezenčne alebo online. Bližšie informácie o programe poskytneme v nasledujúcich týždňoch.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards