Tlačová správa: Ekonomická olympiáda otvára brány 5. ročníka