Čerpanie prostriedkov z plánu obnovy v rezorte školstva

Rádio Slovensko odvysielalo dňa 27.3.2023 diskusiu s analytikom Róbertom Chovanculiakom k čerpaniu prostriedkov z plánu obnovy na školstvo. 

Čerpanie prostriedkov z plánu obnovy v rezorte školstva

Róbert Chovanculiak, INESS: 

"Je to také trochu smutné, že sa všetko ako keby otočilo na to, že či dokážeme čerpať a dokážeme minúť peniaze a tak trošku sa ako keby menej diskutuje o tom, že ako zlepšiť to vzdelávanie, ako zlepšiť to, ako fungujú školy, keďže aj keď sa pozrime na výskum, tak ten ukazuje, že nezáleží až tak na tom, čo je v škole, čo je v triede, ale skôr, čo sa tam deje a to si za peniaze nedokážeme kúpiť. My dokážeme nakúpiť z európskych peňazí nejakú výbavu tried, nejaké tablety, nejaké interaktívne tabule, ale reformovať to, ako fungujú školy, čo sa deje na hodinách, to je niečo náročnejšie a o tom sa teraz ani nediskutuje, lebo všetci riešime peniaze.“

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards