INESS štipendiá

INESS v spolupráci s Nadáciou Tatra banky vyhlasujú súťaž o dve štipendiá na medzinárodný Master’s program Philosophy, Politics and Economics.

Zvyšovať platy áno, ale nie plošne

Služby poskytované v rámci verejného sektora a financované daňami trpia mnohými neduhmi. Majú predispozície k plytvaniu, často sú spájané s korupciou, absentujú u nich ceny, ktoré by reflektovali ich hodnotu vo vzťahu k spotrebiteľom a neexistuje pri nich možnosť kalkulovať zisky a  straty – teda zistiť ich pridanú hodnotu. Skúste odpovedať na otázku, koľko by mal štát prispievať na Národné Divadlo? V neposlednom rade sem patrí aj arbitrárnosť miezd zamestnancov verejného sektora. Inými slovami – tabuľkové platy.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Kto vie, že vie, pôjde učiť!

Mediálny opar okolo štrajku učiteľov síce postupne opadol, ale to neplatí pre problémy v školstve. Nevyriešenou otázkou stále ostávajú aj platy učiteľov. Už sme sa pozreli na to, aké dodatočné opatrenia sú potrebné, aby plošné zvyšovanie platov prinieslo žiadané účinky a aj na to ako plošné zvyšovanie platov zlyhalo v zahraničí. Skúsme však nachvíľu opustiť rámce slovenskej diskusie a pozrime sa aj na iné typy zvyšovania platov. Konkrétne na zvyšovanie platov naviazané na výkon.

Zvyšovanie platov učiteľov nestačí

Verejné politiky a opatrenia od nepamäti trpia problémom (ne)vyhodnocovania ich (ne)efektívnosti. Jednoduché porovnanie stavu pred a po prijatí opatrenia nestačí. Spoločenské javy sú výsledkom pôsobenia množstva premenných a spätne je ťažké empiricky dokázať, že za výsledok vďačíme práve predmetnému opatreniu a nie súhre iných faktorov, ktoré nemajú nič spoločné s aktivitou vlády. 

Ako ďalej po štrajku?

Existuje množstvo štartovacích bodov odkiaľ začať rozmotávať problémy v školstve. Otázka financií, problémy s obsahom výučby, s vysokým školstvom produkujúcich študentov bez uplatnenia, či nedostatočná reakcia regionálneho školstva na vývoj počtu študentov. Povedzme však, že chceme začať od učiteľov. Tí tvoria základ školstva. Aj tu sa môžeme pozrieť na množstvo faktorov. Napr. ich vekové zloženie. Zamerajme sa však na odmeňovanie učiteľov, ktoré sa stalo v posledných dňoch mediálnou témou číslo jeden.

Skutočná vzdelávacia lekcia z Fínska

Spoločnosť a jej fungovanie je komplexný, dynamický systém, kde je veľmi ťažké nájsť kauzálne vlákna medzi príčinou a následkom. Aj preto sú poznatky z tejto oblasti vedeckého poznania často predmetom sporov. Poučiť sa z historicko-spoločenských udalostí je veľmi ťažké a skoro každú takúto udalosť je možné interpretovať podľa vlastného presvedčenia.

Verejné školstvo učí a necháva učiť nesprávnych ľudí

Slovenské školstvo má problém. Presnejšie povedané ich má hneď niekoľko a prejavujú sa v rôznych častiach vzdelávacieho procesu. Minimálne jeden problém je s učiteľmi. Aj napriek tomu, že do verejného vzdelávania ako takého nejde až taká malá čiastka, každé deviate euro výdavkov štátu končí v školstve (predovšetkým ak ju nevzťahujeme k HDP, ale k verejným výdavkom), platy učiteľov (alebo aspoň minimálne časti z nich) sú finančne domotivujúce. A to predovšetkým pre mladých, začínajúcich učiteľov a učiteľov z bohatších (a aj drahších) regiónov SR.

Školstvo je drahé. A nezaplatené

Učitelia sa zasa po dlhšom čase ozývajú, upozorňujú na problémy v školstve a volajú zvýšení jeho financovania. Prvou otázkou by však malo byť, či zvyšovanie zdrojov povedie skutočne k zamýšľanému cieľu – ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu pre deti. Také jednoduché to pravdepodobne nebude. Predovšetkým, ak sa neuskutočnia rozsiahle inštitucionálne a obsahové reformy.

Súkromné školy už aj v Indonézii

Už sme na viacerých miestach hovorili o nízko-nákladových školách, ktoré denno-denne doslova menia život miliónov detí po celom svete. Výskumníci objavili tieto školy v Indii, Ghane, Keni, Nigérii, Zimbabwe, Somálsku, Južnom Sudáne, Číne a Libérii. Aj vďaka novému Centru pre indonézske politické štúdie (Center for Indonesian Policy Studies, CIPS) prišli prvé dôkazy o prítomnosti týchto škôl aj v Indonézii.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards