Mgr. Richard Ďurana, PhD.

Pracuje v INESS od začiatku jeho činnosti v roku 2006. Po ukončení štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave absolvoval postgraduálne štúdium na Chemickom ústave SAV, kde pracoval ako vedecký pracovník - biochemik. Venuje sa hospodárskej politike, verejným financiám, duševnému vlastníctvu. Pôsobí aj ako fellow francúzskeho IREF

e-mail: richard.durana@iness.sk

Contact

Mgr. Juraj Karpiš

Je spoluzakladateľom INESS a členom od jeho vzniku. Ukončil Fakultu manažmentu UK v Bratislave so špecializáciou finančný manažment. Predtým, ako začal pôsobiť v INESS, bol zamestnaný v komerčných finančných inštitúciách v zahraničí a na Slovensku. V INESS má na starosti zdravotníctvo, monetárnu politiku a euro. V rámci dlhodobej špecializácie na fungovanie finančného systému detailne sledoval a komentoval krízové dianie, čím prispel k ekonomickému vzdelávaniu na Slovensku. Časopis .týždeň ho označil za osobnosť roka 2011. V roku 2015 vydal ekonomický besteller „Zlé peniaze – sprievodca krízou“. Je členom Klubu ekonomických analytikov

e-mail: juraj.karpis@iness.sk

Contact

Mgr. Radovan Ďurana

Po ukončení Fakulty manažmentu UK v Bratislave so špecializáciou finančný manažment pracoval v komerčnej banke v zahraničí ako analytik. Oblasťou jeho záujmu sú verejné financie, sociálny systém. Už niekoľko rokov vedie vzdelávací projekt Cena štátu. Pôsobí aj ako fellow francúzskeho IREF.

e-mail: radovan.durana@iness.sk

Contact

Ing. Martin Vlachynský

Po predchádzajúcej spolupráci nastúpil do INESS ako nový člen v roku 2012. Vyštudoval na Ekonomicko-správní fakulte MU v Brne, následne absolvoval master štúdium na University of Aberdeen. Niekoľko rokov pracoval ako špecialista na web marketing a sociálne siete. Zaoberá sa hospodárskou politikou, energetikou a prírodnými zdrojmi.

e-mail: martin.vlachynsky@iness.sk

Contact

Ing. Róbert Chovanculiak, Ph.D.

Do INESS nastúpil po predchádzajúcej spolupráci v roku 2015. Absolvent Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde absolvoval aj postgraduálne štúdium na katedre Verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja. Predchádzajúce pracovné skúsenosti má ako analytik v Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania.  Momentálne pôsobí aj ako research fellow na vysokej škole CEVRO Institut v Prahe. Vo svojom výskume sa venuje fungovaniu verejného sektora, internetovým technológiám a školstvu.

e-mail: robert.chovanculiak@iness.sk

Contact

Ing. Monika Budzák

V INESS pôsobí od roku 2014. Absolventka hospodárskej diplomacie na Ekonomickej Univerzite, študovala na Technische Universität Dresden a Wirtschaftsuniversität Wien. Pracovala vo viacerých medzinárodných korporáciách a učila v jazykovej škole. V INESS sa venuje poľnohospodárstvu, organizuje Ekonomickú olympiádu pre stredoškolákov a iné vzdelávacie podujatia.

e-mail: monika.budzak@iness.sk

Contact

Ina Sečíková

Vyštudovala preklad a tlmočenie na Univerzite Komenského v Bratislave a hoci ju obe činnosti dodnes inšpirujú, vždy mala záujem o dianie v spoločnosti s cieľom aktívne prispieť k pozitívnym zmenám. Pred nástupom do INESS pracovala 2 roky ako redaktorka v Rádiu_FM, kde sa záujem o tieto témy ešte viac prehĺbil. V INESS začala pracovať vo februári 2020 a venuje sa najmä činnostiam spojeným s fundraisingom.

Contact

Eva Schwarzová

Nastúpila na stáž v INESS v lete 2018. Eva je študentkou Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Stala sa 2. najlepšou mladou ekonómkou Ekonomickej olympiády 2018/2019. V INESS poskytuje podporu analytikom a je koordinátorkou Seminára rakúskej ekonómie. Zaujíma sa o monetárnu politiku a zdieľanú ekonomiku.

Contact

Vanesa Križanovičová

Vanesa študuje finančný manažment na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Stážovať v INESS sa rozhodla pre víziu zlepšenia manažérskych schopností, prehĺbenia znalostí v oblasti ekonomiky a finančnej analytiky. Zaujíma sa o obchodovanie s menami a investovanie.

Contact

Adriána Valášková

Adriána študuje financie, bankovníctvo a investovanie na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Na stáži v INESS si rozširuje vedomosti najmä z ekonomickej oblasti, organizačné schopnosti a naberá nové skúsenosti. Zaujíma sa o rakúsku ekonómiu, medzinárodný obchod a investovanie.

Contact

Diana Kráľová

Diana študuje medzinárodné vzťahy na Karlovej univerzite v Prahe. Stáž v INESS vhodne dopĺňa jej študijné aktivity, predstavuje inšpiratívne prostredie a napomáha jej v rozvoji analytického myslenia. Okrem toho prispieva prípravou grafických podkladov a materiálov a prekladmi. Zaujíma sa o zahraničnú politiku, globálne vzdelávanie a štúdium cudzích jazykov.

Contact
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards