Chorý dlh

„Dlh“ evokuje riziko, bremeno, exekútorov a bankrot. V trhovej ekonomike má však dlh významnú úlohu. Je to jeden z nástrojov, ako spojiť roztrúsený kapitál a vytvoriť viac hodnoty, z ktorej sa následne dlh splatí. Ak investícia nevytvorí dostatočnú hodnotu, dlh nesplatí a zbankrotuje. No keď nie sú úrokové miery príliš pokrivené centrálnou bankou, suma úspešných projektov prevyšuje tie neúspešné a ekonomika rastie. To je zdravý dlh.

Chorý dlh

Existuje aj chorý dlh. Zdroje získané pomocou chorého dlhu sa ani nepokúšajú priniesť zvýšenú hodnotu v budúcnosti. Nie sú naviazané na žiadne investície, ani podnikateľské plány. Chorý dlh slúži len na udržanie pri živote, bez nádeje na zmenu. Stretáme ho v systémoch, kde si príjmy a výdavky žijú svojim nezávislým životom, typicky vo verejnom sektore.

Pekným príkladom je dlh v slovenskom zdravotníctve.  Z čerstvého vládneho materiálu vyplýva, že dlh v zdravotníctve na konci minulého roka dosiahol 666,63 milióna eur. Väčšina z neho sa ukrýva v nemocniciach a to hlavne v štátnych. Bude to znamenať už 7. oddlžovanie a historické náklady oddlžovania prekročia 3 miliardy eur. Systém nedokáže sám generovať ani dostatočnú hodnotu na jeho splatenie, nieto ešte na ďalšie investície v budúcnosti. Je tomu tak preto, lebo je úplne roztrhnutý vzťah služba-zákazník. Výdavky v systéme si žijú svojim životom a príjmy svojim, úplne nezávislým životom. Tieto dva svety sa stretnú len raz ročne, keď politici zostavujú rozpočet.

Financie v zdravotníctve sú vlastne verejné financie v malom. Na jednej strane sú politické sľuby voličom a záujmovým skupinám (služby a produkty zadarmo, automatický rast miezd, politicky určená sieť poskytovateľov, exekučná amnestia...). Na strane druhej je realita odvodových príjmov, ktoré sa odvíjajú od výkonnosti ekonomiky a sľuby politikov ich nezaujímajú. Keďže zdravotníctvo je vnímané voličmi veľmi citlivo, tak tomu zodpovedá aj miera politických sľubov a tým pádom aj generovanie obrovského deficitu v systéme.

Chorý dlh sa stane zdravým, keď existuje finančné prepojenie medzi zákazníkom a službou. To znamená miesto nekonečného oddlžovania prejsť z rozpočtového systému na systém (nominálneho a dotovaného) poistného, zadefinovanie produktu ("nárok") a pôsobenie konkurencie (bez exekučných amnestií a oddlžovaní pre vyvolených), ktorá pomáha potláčať do úzadia menej efektívne subjekty a nahrádzať ich efektívnejšími.

HN, 10.5.2021

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards